การใช้งานซอฟต์แวร์

OK Engineering เสนอการตั้งค่าซอฟต์แวร์สำหรับความต้องการของโรงงานโดยการเขียนโปรแกรมและโซลูชัน BOM แบบที่คุณต้องการ เรามีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมนี้และความร่วมมือกับโรงงาน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ CAD สำหรับความต้องการส่วนบุคคล